Коронавирус COVID-19 • В условията на повишени хигиенни изисквания, Оптика Лазер започна инсталиране на ултравиолетови лампи за дезинфекция на стоматологичните кабинети. Вижте тук за повече информация!