В условията на разпространение на COVID-19 инфекцията, която вероятно ще продължи дълго, е препоръчително използването на бактерицидни лампи за дезинфекция на стоматологичния кабинет, за да намалим риска от заразяване. За да направите оптималния избор за Вашата практика, специалистите от Оптика Лазер са готови да Ви консултират относно най-подходящата лампа, необходимия брой, правилната и безопасна работа, както и мерките за безопасност.

Специфичният характер

на бактерицидните лампи изисква монтажът

им да се извършва от професионалисти със съответната квалификация. Преди пускане на тези лампи в експлоатация, е необхо

димо провеждането на обучение на потребителя за мерките за безопасна употреба.

За повече информация, позвънете на нашите телефони или ни напишете и-мейл.

Екипът на Оптика Лазер

info@opticalaser.net

тел. 0888 835 588