П Р А К Т И К У М

„Обучение за техники за провеждане на високоенергийно лазерно лечение на дентални заболявания в поливалентния кабинет”

Водещ специалист: Д-р Ренета Перфанова – член на европейската лазерна асоциация „SOLA”, италианското лазерно сдружение „LAMDA” и американската лазерна асоциация „АLА”, с практически опит в лазерното лечение над 12 години.

Място: Център за професионално обучение „ Хипократ” – ул. „Цар Самуил” № 39 , гр.София
Час: от 10 ч.-15ч.

П Р О Г Р А М А
I.ЧАСТ- от 10 до 12 ч. с водещ Инж. Димитър Рошкев, отговорен конструктор на гама лазери за обща и дентална медицина. Опит в конструиране, производство и въвеждане в експлоатация на медицински лазери над 30 години.

СЪДЪРЖАНИЕ: Маркиране основнитепараметри на лазерното лучение, имащи отношение към използването на инструмента „диоден лазер”. Представяне на механизма на взимодействие на светлината с биологичната тъкан.Практически упражнения за овладяване техниката за работа с лазерния инструмент. Оформят се две до три групи от по двама участници, на които е осигурен лазер и биологичен материал. В продължение на един час се отработват техниките за коагулация с лазер и лазерна резекция. Отработват се въпросите за формиране на оптимална плътност на лъчението, скорост на придвижване на ръката, активиране на върха на световода, оформяне на чист оптичен връх и др.

II.ЧАСТ – от 12:30ч. до 16:30ч. с водещ Д-р Ренета Перфанова : Приложение на инструмента “диоден лазер” в поливалентната практика:

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. ЛАЗЕРЕН КЮРЕТАЖ НА ПАРОДОНТАЛНИ ДЖОБОВЕ;
2. ЕНДОДОНТИЯ С ЛАЗЕР;
3. ЛАЗЕРНА ОБРАБОТКА НА МЕКИ ТЪКАНИ;
3.1.ПРЕМАХВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПРОРАСНАЛА ГИНГИВА;
3.2. ЛАЗЕРНА РЕТРАКЦИЯ ПРЕДИ ВЗЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪК;
4. ДРУГИ ОБРАБОТКИ: Френулотомия, разкриване на кариозни лезии, оформяне на клиничната  коронкаа на зъба, разкриване на импланти, лечение на афти, херпеси, декубитуси и др.
Работи се с лазер върху биологичен материал. Прави се демонстрация, след което се отработват маниплациите. Показват се снимки и видеоклип от клинични случаи и се дискутират предимствата на използването на лечението с използване на лазерен инструмент пред класическото лечение.
Споделя се информация за цени и икономическата ефективност в кабинета.

За записване: 0888 835 588, 02 822 11 05

info@opticalaser.net