П Р А К Т И К У М

„Клинични практики и техники за провеждане на високоенергийно лазерно лечение на дентални заболявания в поливалентния кабинет”

Водещ специалист: Д-р Ренета Перфанова – член на европейската лазерна асоциация „SOLA”, италианското лазерно сдружение „LAMDA” и американската лазерна асоциация „АLА”, с практически опит в лазерното лечение над 12 години.

Дата:14.11.2018 г. (сряда)

Място: гр. София, хотел „Славянска беседа“, конферентна зала
Първа група: от 12 до 14 ч.
Втора група от 15 до 17 ч.

П Р О Г Р А М А
1. ЕНДОДОНТИЯ С ЛАЗЕР.
2. ЛАЗЕРЕН КЮРЕТАЖ НА ПАРОДОНТАЛНИ ДЖОБОВЕ.
3. ЛАЗЕРНА ОБРАБОТКА НА МЕКИ ТЪКАНИ.
3.1. ПРЕМАХВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПРОРАСНАЛА ГИНГИВА.
3.2. ЛАЗЕРНА РЕТРАКЦИЯ ПРЕДИ ВЗЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪК.
3.3. ДРУГИ ОБРАБОТКИ: Френолотомия, разкриване на кариозни лезии, оформяне клиничната коронка на зъба, лечения на декубитуси при протезиране, разкриване на импланти и др.
Работи се върху агнешка главичка. Д-р Перфанова прави демонстрацията, а след това всеки участник изпълнява показаното. В хода на работата широко се дебатират медицинските особености на разглежданите случаи.
Показване и обсъждане на видео- клипове от реални случаи на Д-р Перфанова.
Информация за цени на леченията и икономическа ефективност за кабинета.

Групите са от 4 души и работят на 2 работни места, с 2 лазера.
Време на практикума: ПЪРВА ГРУПА- от 12 до 14 ч.; ВТОРА ГРУПА- от 15 до 17 ч.

ЦЕНА НА ПРАКТИКУМА- 84 ЛВ.

Информация и записване при Инж. Георги Зартов, 02 822 11 05, 0888 841 488, trademanager@opticalaser.net