Специализиран комплект от електронни и оптични инструменти за ендодонтско лечение от „Оптика Лазер“

За денталните лекари активно ангажиращи се с ендодонтско лечение,
Оптика Лазер осигурява специален набор от инструменти, улесняващи ефективното атравматично лечение:

1. АПЕКСЛОКАТОР (поколение VI+)
Дефинира мястото на физиологичното стеснение.

Адаптира начина на измерване в зависимост от състоянието на канала – по метод на Сонада (при сух канал) или по метод на Кобаяши (за т.н. мокър канал). Точен, компактен, цветен дисплей, индикация само звукова или с говорни съобщения.

2. ДИОДЕН ЛАЗЕР ОРИОН
За стерилизация на инфектирани коренови канали.

Премахва микроорганизмите до апикалното стеснение и по стените на канала, премахва налична остатъчна пулпа, стерилизира и запечатва входните отверстия на латерални и дентинови канали, премахва размазания слой.

3. ЛАМПА ЗА ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ – COMPACT
Специализирана лампа с компресиран световод, за висока плътност на мощност при дозирана сила на светене.

Осигурена с механизъм за сваляне на световода и стерилизация срещу кръстосани инфекции. Комплектова се с два броя акумулатори с магнитно куплиране и зарядна станция.

4. ЛАЗЕР BIOSTIM
Нискоинтензивен лазер – за ускоряване на противовъзпалителната реакция, за намаляване на предизвиканата болка, за стимулиране на регенераторните процеси в периапикалните тъкани.

5. ДЕТЕКТОР НА ЗЪБНА ПЛАКА
Пациентски детектор на зъбна плака – служи за визуализация в домашни условия на наличието на колонии от патогенни бактерии чрез предизвикана флуорисценция. Мотивира пациентите за поддържане на добра орална хигиена и редовно посещение при личния зъболекар.


За използването на всички инструменти, Оптика Лазер осигурява
индивидуално обучение на своите клиенти.


Оптика Лазер
www.opticalaser.eu; info@opticalaser.net
тел. 0888 835 588; 02/ 822 11 05

Оптика Лазер
Тел. 0888 835 588
www.opticalaser.eu
info@opticalaser.net