ЛАЗЕР И COVID-19

За тези, които разполагат с лазери

Пандемията от „коронавирус“ поставя пред зъболекарското съсловие много остро въпроса, как то да продължи приема и да организира лечението на пациентите, без да рискува собственото си здраве или да бъде посредник на заразяване за други пациенти и семействата си. Крехката икономическа стабилност на българския зъболекар няма да му разреши дълго време да бездейства и да чака края на „лошото време“. И много скоро ще трябва да започне работа в непознати досега условия. Предписанията в епидемичната обстановка на България (която, както стана видно, ще продължи повече от първоначално предвиденото време) за стоматологичните практики за работа с пациенти в спешно и неотложно състояние поставят много въпросителни сред гилдията.

На първо място, особено важно е използването на сигурни индивидуални предпазни средства и безкомпромисна дезинфекция и стерилизация на работната зона и помещението. Наред с това възниква и въпросът как да намалим риска по време на самия лечебен процес.

Тук ще се спрем само на някои от възможните рискове, които с помощта на съвременните технологии могат да бъдат намалени или ограничени. При анализ на денталното лечение ние формираме четири рискови групи:

  1. Риск от аерозоли, пренасяши вируси предизвикани от изискванията на метода за лечение;
  1. Риск от предизвиканото кървене по време на лечение и свързаните с него изисквания за изплакване, плюене и последващо заразяване на околната повърхност;
  1. Риск от използване на много помощни средства и инструменти, които по време на работа се налага да се докосват, което отнема времето и вниманието на работещия, и изисква особено внимание и продължителност за дезинфекция и стерилизацияна заразените повърхности;
  1. Риск от възникване на продължителен интензивен контакт между лекар и пациент, което от една страна увеличава риска от пробив в защитата на лекаря, а от друга – увеличеното време за контакт намалява вниманието за предпазване от контакт на лекуващия.

За да се намалят тези рискове, Ви препоръчваме да прегледате още веднъж допълнителните възможности, които дава вашият лазер. Преди да започнете, е добре да  си припомните условията за стерилизация в инструкцията на апарата ви, да стерилизирате върха на световода, да смените канюлата и да дезинфекцирате и стерилизирате ръкохватката.

Лазерът няма да замени всички необходими инструменти, но ще е изключително полезен в някои от често срещаните случаи, които (макар и непълно) ще изброим.

Във връзка със случаите, с които основно ще се налага да работим, остава проблемът със съкращаване на времето за работа с пациента, но и максималното редуциране на броя посещения в кабинета. Например, при пациент с абсцес, стандартно посещението в кабинета ще включи Н-пъти посещения (напр. инцизия, последващо дрениране, ежедневната смяна на дреновете). Ако манипулацията бъде извършена с диоден лазер, поради спецификата на трансформацията на енергията и получените пластове тъкани, се избягва дренирането. Т.е. имаме няколко ползи, които се изразяват в намалявенот на риск №1, №2 №3 и №4.

Декубитусите, които традиционно не се отнасят към графата „спешни“, така или иначе не могат да търпят дълго отлагане поради нарушаване на няколко физиологични процеса едновременно. При обработка им, традиционните „воаяжи“ на пациентите се съкращават само до едно посещение, което води до намаляване на гореизброените рискове.

При необходимост от спешен кюретаж на пародонтален джоб. Неведнъж сме изтъквали, че лечението на пародонталните джобове с диоден лазер е една от най-успешните манипулации. Освен перфектния медицински резултат, в който вече сте се убедили,  използването на лазера премахва необходимостта от използване на медикаменти и различни инструменти, не се формират аерозоли и се съкращава времето на непосредствен интензивен контакт с пациента до 15 –  20 секунди на джоб.

При тази манипулация с лазер (както и по принцип), едно от най-важните условия е осигуряването на непрекъснатото охлаждане на третираните тъкани. Многократно сме изяснявали, че това се постига с известните ни начини – струя вода и (или) въздух, т.е. няма да минем без образуване на аерозол?! Тези начини на охлаждане, успешно могат да бъдат заменени с марля, напоена с различни разтвори ( от 3% разтвор на кислородна вода, 0.7% NaCl, до обикновена дестилирана вода.., аплицирани за около минута в областта на третираното поле) и така да се избегне образуването на аерозол, а също и дистанцирането от една голяма опасност за стоматолога. Обработката на пародонталния джоб с лазер съкращава броя посещения на пациента в кабинета спрямо другите методи на лечение (медикаментозно аплициране или дрениране на поне 5 апликации).

При всички обработки свързани с използване на турбина, където е възможно докосване до гингивална тъкан и възникване на кървене с последващи промивки и плюене, е добре преди започване на работата да се премине с лазера над тъканта и да се предизвика предварителна хемостаза на върховете на кръвоносните съдове. Това отнема 20 -30 секунди, но и спестява много време от контакта с пациента.

При шиечни кариеси с недостатъчно добър достъп и при всяка необходимост от премахване на прораснала гингива, задължително трябва да се използва лазер, за да се направи бърза, безкръвна и качествена пластика. Така се осигурява сухо операционно поле, съкращава се времето за контакт с пациента и се намалява образуването на аерозоли при по-нататъшната обработка.

Използването на лазера Ви намалява риска от аерозоли, работата с допълнителен инструментариум, съкращава времето на интензивен контакт с пациента и в случаите, когато е необходимо да се прави ретракция преди вземане на отпечатък, при други микрохирургически интервенции, при спешни лигавични заболявания, и при всички други описани във вашите инструкции към апаратите Ви нозологични единици.

Относно финансовото измерение на манипулациите с лазер, на практика то е безценно. Защото здравето е безценно. И животът е безценен! Особено актуално днес.

Ние Ви желаем успешна и творческа работа в новите условия и по-малко рискове, за да се виждаме дълги години здрави и усмихнати.

С уважение:
Оптика Лазер
Тел. 0888 835 588
www.opticalaser.eu
info@opticalaser.net