VII. ЛЕЧЕНИЕ С ЛАЗЕРНА СВЕТЛИНА – ЕФЕКТИВЕН МЕДИЦИНСКИ МЕТОД, БЕЗОПАСЕН (САМООГРАНИЧЕН), БЕЗ КРЪВ И БОЛКА

Нека да разгледаме най-общо процесите които се развиват  в биологичната тъкан обработена с лазер и защо лазера е толкова полезен инструмент.

Какво представлява диодният лазер.  

Нищо особено. Един светлинен източник, малко сложен, но в крайна сметка само източник на светлина. При това  светлината, която излъчва и се използва в денталната медицина е с мощност от 1 до 2 вата. ( За сравнение, обикновено в помещенията в които живеем,  само за осветление използваме няколко стотици ватове). Едната особеност при лазерите е, че светлината е само в един цвят, при диодният лазер само инфра червена.  Другата особеност е, че лъчите са относително успоредни, много лесно могат да се фокусират и да се въведат в оптични влакна (световоди), с помоща на които да се доведат до местата за лечение.

лазер                                                    световод                                  обработка с лазер

Излизайки извън световода светлината вече не е с успоредни лъчи, а под ъгъл и формира различни по големина светлинни петна, в зависимост от растоянието от върха на световода до тъканта която лекарят ще обработва. Така към зоната на обработка лекарят лесно може регулира плътността на светлинния поток и да дозира различни по тип взаимодействия,  от меко стимулиращо облъчване,  до формиране на тънки, безболезнени микро срезове.

Какво се случва с клетка от биологична тъкан когато я осветим с лазерна светлина.

Ако светлината е с ниска интензивност (по-ниска или равна на интензивността на слънчевите лъчи попадащи върху тялото ни),  то клетката ще погълне определено количество светлинна енергия и в нея ще се развият мощни стимулиращи процеси.

Ако обаче е необходимо да се отстрани клетка е достатъчно само да се се увеличи интензивността на светлината. Kлетката ще погълне по-голямо количество енергия, ще започне да се загрява и ще настъпят първите необратими преобразувания. Протеините съдържащи се в клетката ще се коагулират, клетката ще загине, след което ще бъде отстранена от защитните функции на организма. По-нататъшното увеличаване на интензивността на светене ще доведе до карбонизация на клетката, а ако увеличаването на интензитета е по-рязко можем директно и да се изпари.

Как реагира слой биологична тъкан при облъчване с диоден лазер.

При преминаване на светлина през биологична тъкан се наблюдава бързо отслабване на интензитета й поради ефектите  на поглъщане, разсейване и др. С увеличяаване на времето за осветяване проникващата светлинна енергия се поглъща от тъканта и започва преобразуването и в термична. Отначало се наблюдава само ефект на стимулиране на тъкан, като  със загряването на тъканта започва постепенен процес  на коагулиране на тъкан , който при по-продължително осветяване прераства в карбонизация.

Tрябва да се има предвид че,  процесът на загряване на клетките е двустранен. От една страна, външно се въвежда енергия, която се преобразува в термична, а от друга страна съществува процес на вътрешен топлообмен в тъканта, който разсейва натрупаната термична енергия. Ето защо при въвеждане на светлина с малка плътност на мощност процеса е равновесен и клетката не може да се загрее до критични стойности за коагулация. В този случаи преобладават процесите на фотодинамични взаимодействия и клетката може само да се стимулира. Прието е критичните стойности на плътност на лазерна мощност, която не предизбиква термични взаимодействия да не превишава 70 – 100 mW/cm². Така работят специализираните лазери за биостимулация.

При чувствително превишаване на посочените критични стойности се развиват допълнително  термични процеси, имащи широко приложение в денталната практика.

а) При първоначално засветване се формира само зона за биостимулация;

        б) При продължавне на осветяването започва да се натрупва преобразувана от светлината термична енергия, която започва да предизвиква коагулация на клетките;

        в) Ако процесът на осветяване продължи външният слой се загрява чувствително и се карбонизира. Под карбонизираният слой се запазва коагулиран слой, който обикновенно служи за превръзка, а под него се формира слой от силно стимулирани клетки , които развиват мощни регенераторни процеси.

Скороста на преобразуване на тъканта зависи от:

  1. Приложената плътност на мощност от лазерния източник. (При работа от растояние, когато върхът на световода не се плъзга по повърхността на третираната тъкан, плътността на мощността зависи както от зададената мощност на лазерния източник, така и квадратично от големината на формираното лазерно петно върху тъканта).
  2. Времето за облъчване. Сумарното количество енергия, която ще се въведе в тъканта е произведение от големината на формираната плътност на мощност умножена по времето на въздействие. Колкото по-дълго време облъчваме определена тъкан с толкова по-малка плътност на мощността може да работим и да получим едно и също количество въведена енергия.  Това е една от причините при манипулации, при които се изисква движение на ръката, да се отработват техники за бавно придвижване на ръката, което дава възможност да се ограничава прилаганата светлинна мощност, при което се получава същият медицински резултат.
  3. Коефициентите на поглъщане на третираната тъкан. Колкото коефициента на поглъщане на една тъкан е по-голям, толкова по-малко енергия е необходима за нейната коагулация или карбонизация. Тъканите с висок коефициент на поглъщане  поглъщат по-активно енергия поради което процесите при тях настъпват по рано. Това е особено характерно за кръвоностните съдове (съдържащи хемоглобин) и за нервните окончания в биологичната тъкан. Кръвоностните съдове и нервните окончания се коагулират по-рано от съседните клетки, което обяснява защо при работа с лазер липсва кървене (винаги е осигурена работа в сухо поле) и защо при правилна обработка с лазер липсва или почти липсва болка.

Изхождайки от  характеристиките на процеса на обработка със светлина се установява, че при осветяването светлината не може да проникне самопроизволно в дълбочина поради посочените процеси на поглъщане и преобразуване на биологичната тъкан. Това е причината да се приема, че процесът на взаимодействие е самоограничен. Това силно намалява риска от неправилни манипулации.  Обработките при кюретаж на пародонтален джоб и при стерилизация на ендодонта са с ограничена плътност на мощността, а всички гингивектомии и гингивопластики се извършват слой след слой, при което се запазват всички специфики  на показаните по горе въздействия.

Тези съчетания от феноменални свойства на светлината  направиха лазера предпочитан инструмент  за лечение, както от лекувашите, така и от пациентите.

За повече информация:

Тел.0888 835 588
info@opticalaser.net