Пародонтит – протокол за лечение Проф. д-р Цонко Узунов, дм

  Пародонтит  –   протокол  за лечение

Проф. д-р Цонко Узунов дм.

Протоколът ЛААМ (Лазерно Асистирана Атравматична Медицина)  за лечение на пародонтит е разтработен от специалисти на Факултет по дентална медицина – София  в “Отделението по физиотерапия”.

ЛААМ протокола е допълнение към утвърдените протоколи за лечение на пародонтит. Към анамнезата, клиническият преглед, допълнителните методи на изследвания, към комплексната терапия на пародонтита, включваща терапевтично или допълнително хирургично, ортодонтско и ортопедично лечение се включват и:

  • UV (ултравиолетов) контрол за дефиниране на зоните на натрупване на зъбна плака и обучение на пациента за добра орална хигиена;
  • атравматичен лазерен закрит кюретаж с високоинтензивен диоден лазер;
  • UV контрол за подпомагане клиничното отстраняване на травмиращите фактори;
  • стимулитане на регенерацията с нискоинтензивен лазер;
  • обучение на пациента за подържане на добра орална хигиена чрез UV контрол в домашни условия.

Въвеждане на ЛААМ методите при различните фази на лечение.

  1. При начален оглед.

Освен наличието на подробна анамнеза, провеждане на клинически преглед  и допълнителните методи на изследвания, при начаният оглед се въвежда и използването на професионален лазерен UV кариес детектор или личен на пациента UV детектор на зъбна плака.

           

Уредите генерират светлина от близкият ултравиолетов спектър. При осветяване на порфирините, отделени при метаболизма от кариесогенните бактерии, те започват да флуоресцират с бледорозова до червена светлина. Осигурява се точно дефиниране само на местата с натрупване на кариесогенни бактерии.  Местата с натрупани бактерии се анализират за евентуални корекции при предстоящото лечение, показват се на пациента и се провежда обучение за добра орална хигиена. На пациента се обяснява как по време на лечението в домашни условия с помоща на флуоресценцията да контролира оралната си хигиена.

  1. При клинично отсраняване на травмиращите фактори.

Като допълнително визуализиращо средство се използва лазерен UV кариес детектор. Осигурява висока степен на дефиниране на местата на натрупване на

         

кариесогенни бактерии и премахва риска от оставени непочистени участъци. Особенно ефективен при наличие на зъбни аномалии, недобре изработени и надвиснали пломби и корони, при вторични кариеси около стари пломби, при импланти, при ортодонтски апарати, около носещи зъби на подвижни протези и др.

  1. При закрит кюретаж – с високоенергиен лазер .

Използват се компактни, настолни високоенергийни диодни лазери. Като работен орган се прилага тънко моновлакнесто, стъклено влакно. Влакното се въвежда в дъното на джоба.

               

Пуска се лазера и с плавни движения се обхожда вътрешноста на джоба. Работи се с малка средна мощност 0,7 – 0,8 W в продължение на десетина секунди. Светлината въведена в джоба коагулира, без кръв и болка, инфектираната гранулационна тъкан. Получава се добра редукция на броя на микроорганизмите с добър аттачмент, без необходимост от допълнителни превръзки.

  1. В поддържащата фаза – стимулиране на регенерацията с нискоинтензивен лазер.

               

Използват се класически нискоинтензивни лазери или свръхкомпактни нискоинтензивни лазери – тип писалка, генериращи светлина от червения спектър. Терапията е трансгингивална с мощност 0,02 до 0,03 W, с продължителност  2 до 3  минути на поле.  Прилага се при необходимост 2 – 3 дни след проведеният кюретаж. Ускорява регенерацията на съединителната, костната, нервната и епителна тъкан. Характеризира се  с добър противовъспалителен ефект, обусловен от ускоряване на ексудацията и алтерацията, активиране на въстановителната пролиферация и засилване на локалната тъканна имунологична защита.

  1. При завършена фаза на лечението – за контрол на оралната хигиена в домашни условия с пациентски UV детектор на зъбна плака.

                      

Едновременно с назначаването на контролни прегледи и 6 месечни периоди за провеждане на професионална клинична орална хигиена се акцентира на значението на подържане на добра орална хигиена в домашни условия. Освен честотата на миене, времетраенето на четкане и техниката на измиване на зъбите, особенно внимание се обръща и на това къде се мие.  С помоща на UV контрола се осигурява добро почистване, особенно в зоните с  потенциална опасност от натрупване на микроорганизми. Показването на флуоресциращите микроорганизми  силно мотивира пациента за добра орална хигиена и редовно посещение при лекуващият.