Инструментите за лечение на пародонтити от ”Оптика Лазер”

За денталните лекари активно ангажиращи се с лечение на пародонтити, фирма „Оптика Лазер” осигурява специален набор от инструменти, улесняващи ефективното атравматично лечение:

1. ЛАЗЕРЕН ДЕТЕКТОР
Апарат за предизвикване на флуоресценция на бактерии.

 Дефинира бактериални натрупвания в ретенционни зони, наличие на начални и апроксимални кариеси. За визуализация пред пациента на проблемните зони подлежащи на лечение. За контрол на остатъчни бактериални натрупвания в пародонталния джоб при провеждане на клинична орална хигиена.

2. ДИОДЕН ЛАЗЕР ОРИОН 
2.1 За лазерен кюретаж на пародонтални джобове.

Отстранява инфектираната гранулационна тъкан. Предизвиква стимулация на тъканите зад отстранената гранулационна тъкан, което способства за бърз възстановителен процес. Автоматично образува устойчив атачмънт към зъба. В зависимост от конфигурацията на пародонталния джоб манипулацията е с продължителност 10 – 15 секунди. Липсва кървене и болка, липсва постоперативен дискомфорт при пациента. 

2.2. Диодния лазер Орион съдържа и апарат за лазерно индуцирана фотодинамична терапия.

За избирателно унищожаване на бактериите в пародонталния джоб без да се засягат здрави клетки. Активира въведен в джоба гел и го разлага на радикали и синглетен кислород с помощта на който се унищожават свързаните с гела бактерии. 

3. ЛАЗЕР BIOSTIM
Нискоинтензивен лазер за стимулиране на регенаторните процеси.

Усилва продукцията на защитни белтъци (лизоцим, интерферон), усилва клетъчната и хуморалната специфична имунологична защита, активизира микроциркулацията.  Предизвиква активно стимулиращо въздействие върху възстановителните процеси. В пародонтологията се прилага при лечение на гингивити, хроничен пародонтит и при възстановителни процедури след класически кюретаж на пародонтални джобове.

4. ПАЦИЕНТСКИ ДЕТЕКТОР НА ЗЪБНА ПЛАКА
За пациенти с проблемна орална хигиена.

Достъпен уред за контрол в домашни условия  на зоните с бактериални натрупвания. Предизвиква червена флуоресценция при наличие на формирани колонии от бактерии. Мобилизира пациента за старателно почистване и редовно посещение при лекуващия зъболекар. 

 


За използването на всички инструменти, Оптика Лазер осигурява индивидуално обучение на своите клиенти.

Оптика Лазер
www.opticalaser.eu; info@opticalaser.net
тел. 0888 835 588; 02/ 822 11 05