СИСТЕМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДЕНТАЛНИТЕ ЛЕКАРИ

Основната опасност от заразяване на денталния лекар се крие в необходимостта от продължителен престой на късо разстояние между пациент с неизвестен статус  и лекар. Вдишването на инфектирани аерозоли образувани както при дишане на пациента така и при работа с инструменти, които активно формират аерозоли съдържащи слюнка, бактерии, фини прахови частици и вируси като Coronavirus COVID-19, SARS вируси, грипни вируси, Ebola вирус и др. За осигуряване на безопасната работа от денталния лекар е необходимо безкомпромисно извеждането на формирания аерозол и издишвания от пациента въздух извън зоната за вдишване на лекаря. Това означава, че в малкото, активно наситено с аерозоли пространство, между главата на лекаря и пациента е необходимо да се въведе относително мощен уловител на аерозолите и издишвания от пациента въздух.

Оптика Лазер предлага два вида системи. Вносна екстра орална всмукателна система извеждаща филтрирания въздух в кабинета и поръчков уловител на пациентския въздух извеждан извън зоната на кабинета.

ЕКСТРА ОРАЛНА ВСМУКАТЕЛНА СИСТЕМА

Засмуква издишания от пациента въздух с механичен манипулатор, транспортира го през филтри облъчени с UV светлина и го извежда обратно в кабинета.

Предимства:

 • Системата е оформена като едно цяло изделие с габарити 320 х 320 х 740мм;
 • Относително ниско ниво на шума;
 • Подвижна на колелца;
 • Позволява употреба без асистент.

Особености:

 • Заема работно място около стоматологичния стол;
 • Относително висока цена;
 • Извеждания въздух остава в зоната на кабинета.

УЛОВИТЕЛ НА ПАЦИЕНТСКИЯ ВЪЗДУХ  (УПВ)

Състои се от 2 части:

 • Гъвкава тръба с чашкоподобен апликатор. Апликаторът се държи от пациента;
 • УПВ (Компактна турбина и специализиран UV-HEPA филтър).

Предимства:

 • Не заема работно пространство;
 • Осигурява неколкократно по-голяма мощност на засмукване;
 • 100% извеждане на издишания въздух от пациента извън кабинета на зъболекаря.

Особености:

 • Изпълнява се по поръчка по конкретните изисквания на кабинета.