II. СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИКА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА „ЛАЗЕРЕН КЮРЕТАЖ НА ПАРОДОНТАЛНИ ДЖОБОВЕ”

Лазерният кюретаж е рутинен, високоефективен метод за отстраняване на инфектираната гранулационна тъкан. Въведената в джоба лазерна енергия, със сравнително ниска интензивност, предизвиква коагулация и последващо бързо премахване  на некротичната и инфектираната част от епитела. Процесът е самоограничен, поради невъзможност светлина с достатъчна енергия, предизвикваща коагулация, да проникне на дълбочина повече от няколко десети от милиметъра. Под коагулираната тъкан се наблюдава силно стимулиран слой от клетки, които повишават способността за бърза регенерация.

Процесът е придружен и с предизвикан механичен атачмънт, подобряващ условията за зарастване, вследствие на което се наблюдава и усещане за незабавен ефект.

На пациента е спестен дискомфортът от кръвотечение, ограниченията в приемане на храна, промените в социалната и професионалната активност.

Начин на работа

Работи се с чист оптичен връх на световода. Терапията се извършва след клинична орална хигиена.

Мощност на лазера в непрекъснат режим – от 0,7 W до 1 W. Това е мощност на порядък по-малка от мощността на светлина от малка настолна лампа,  с тази особеност, че се концентрира на една микроповърхност с диаметър няколко десети от милиметъра.

Върхът на влакното се въвежда в пълната дълбочина на джоба. Внимателно се опипва джоба, за да се получи усещане за геометрията му.

Световодът се изтегля на около 1-2 mm. Стартира се излъчването. Световодът бавно се премества в хоризонтални и вертикални направления, в посока от дъното навън, обхващайки епитела и прилежащата съединителна тъкан. Световодът се движи  плавно, с умерена скорост за около 10-15 sec.

Специфика на работа:

 1. След първото бавно  хоризонтално придвижване на върха на световода, инфектираната гранулационна тъкан се загрява и коагулира. Световодът се изтегля една стъпка в посока от дъното навън и отнов плавно се придвижва хоризонтално така, че в джоба да се наслоят микропласт след микропласт коагулирана тъкан в посока от дъното навън. При опит да се навлезе с върха на световода към дъното на джоба се усеща характерно съпротивление от предизвикания термичен атачмънт на гингивта към стените на зъба. По тази причина веднъж преминал световода,  пътят му не се повтаря, защото светлината не може да проникне по-дълбоко от дълбочината, до която е достигнала, а само може да се разруши предизвиканият полезен атачмънт. След обхождане на целият джоб лекуващият може да забележи леко просвтляване на гингивата.  Коагулираният слой чрез резорбция или механично изтласкване се отхвърля от организма за няколко денонощия.

2. Много рядко при кървящ джоб, поради много високият коефициент на поглъщане на светлина от хемоглобина, върхът на световода  може да се карбонизира и в някои от случаите да се появи малко дим. В този случай добра практика е да се изтегли световода от джоба, върхът да се отчупи, така че да се въстанови състоянието му на „чист оптичен връх”, да се намали мощността на светлината с 0,1 до 0,2W, за да се избегне по-нататъшно карбонизиране на върхът, върхът на световода да се въведе до мястото, до което е бил достигнал  и обработката на джоба да продължи с още по-малка скорост на обхождане.


За повече информация:

Тел.0888 835 588
info@opticalaser.net