Видео клипове за използването на диоден лазер в денталната практика

Лазерна резекция и лазерна пластика в поливалентния кабинет. < натиснете тук Показани са лазерна резекция и лазерна пластика в поливалентния кабинет с диоден лазер, без кръв, без болка, с висока клинична ефективност. Лазерен кюретаж на пародонтален джоб.< натиснете тук Показан е удобен метод за лазерен кюретаж с диоден лазер, без кръв, без болка, с висока … Продължение