Практико-приложно описание на процесите свързани с работата на феноменалния инструмент “диоден лазер” при лечение на дентални заболявания. Материалът е събран в микроучебник от 40 страници, в които са разяснени тънкостите при прилагане на лазера, досега преподавани единствено в специализираните курсове.

Публикувани са основните параметри на лазерното лъчение, които трябва да се познават при използване на диодният лазер, подробно се обяснява принципа на взаимодействие на светлината с биологичен обект.