Вторична борса

за продажба на употребявани дентални лазери и лазери с частични дефекти

Категория:

Описание

 

Вид апарат
Описание 
на апарата
Собственик
на апарата
Състояние по предварителна
техническа преценка
Предварителна
цена
Други
данни
 

 

BIOLASE 7W

 

 

0878 866 462

 

 

Повреден извеждащ световод

По договаряне със собственика
 

 

LAZON 10W

 

 

0887 952 598

 

 

Годен за експлоатация

По договаряне със собственика

В процеса на употреба на изключително полезните лазерни дентални инструменти, често се случва част от тези инструменти, поради дефект или поради други причини, да се извеждат от активна употреба. С цел удължавне срока на употреба на тези инструменти фирма Оптика Лазер, като лидер в производството на лазери в България, реши да използва капацитета на своите висококвалифицирани кадри за следните дейности:

  1. Преглед и диагностика на апарати излезли от употреба и оформяне на препоръки за въвеждане в експлоатационна готовност.
  2. Предварителна консултация за оценка на евентуалната остатъчна стойност в случаи на вторични препродажби.
  3. Помощ при оповестяване, чрез безплатна информация към евентуални клиенти.

За предварителна консултация с инженер от Оптика Лазер – тел.0888 835 588

Освен на своите продукти, Оптика Лазер предлага специализиран ремонт и сервиз и на други дентални електронни апарати.

За сервиз, моля обадете се на тел: 0886 432 670