Цени на диодни лазери

Категория:

Описание

Изглед
Тип лазер
Основни технически 
параметри
Област на приложение
Цена
Орион-DL
1W; 2W; 3W и 4W
Оптика Лазер
Дължина на вълната:
Пилотен лазер – 650nm;
Основен лазер – 810nm;
Кюретаж на пародонтален джоб.
Ендодонтска стерилизация.
Гингивектомия и гингивопластика.
Фотодинамична терапия.
От 3 900 лв. 
до 5 520 лв.
Изпълнява
се по поръчка
Скорпион-DL
От 5W до 16W 
в импулс
Оптика Лазер
Дължина на вълната:
Пилотен лазер – 650nm;
Основен лазер – 810nm;
Кюретаж на пародонтален джоб.
Ендодонтска стерилизация.
Гингивектомия и гингивопластика.
Орална хирургия.
Фотодинамична терапия.
От 6 200лв.
до 8 500 лв.
Изпълнява
се по поръчка
Dental Laser Pen
От 0 до 3W
и 4.5W в импулс
Конгсин Медикал
Китай
Дължина на вълната: 
Основен лазер – 810nm;
Кюретаж на пародонтален джоб.
Ендодонтска стерилизация.
Гингивектомия и гингивопластика.
Орална хирургия.
6 420 лв.
S3 Dental Laser
PIOON- Китай
Три дължини на вълната:
980nm, 650nm и 450nm
10W  - 980nm;
0,5W - 650nm;
3W - 450nm;
Кюретаж на пародонтален джоб.
Ендодонтска стерилизация.
Гингивектомия и гингивопластика.
Орална хирургия.
 

3 999 USD
pico 2.0
elexxion
Германия
Дължина на вълната:808nm
Изходна мощност в 
импулсен режим - 0–5W;
Максимална изходна 
мощност в непрекъснат 
режим - 1W.
Кюретаж на пародонтален джоб.
Ендодонтска стерилизация.
Фотодинамична терапия.
 

12 000 лв.
nano system
elexxion
Германия
Дължина на вълната: 808nm
Изходна мощност в 
импулсен режим - 0–15W;
Максимална изходна 
мощност в непрекъснат 
режим - 7W.
Кюретаж на пародонтален джоб.
Ендодонтска стерилизация.
Гингивектомия и гингивопластика.
Фотодинамична терапия.
 

28 000 лв.
EN 50W
elexxion
Германия
Дължина на вълната: 810nm
Изходна мощност в 
импулсен режим - 50 W;
Максимална изходна мощност
в непрекъснат режим-15W.
Кюретаж на пародонтален джоб.
Ендодонтска стерилизация.
Гингивектомия и гингивопластика.
Орална хирургия.
46 000 лв.
SIROLaser
USA
Три дължини на вълната:
970nm, 660nm и 445nm
2,5W - 970 nm; 
0,1W - 650nm;
3W - 450 nm;
Кюретаж на пародонтален джоб.
Ендодонтска стерилизация.
Гингивектомия и гингивопластика.
Орална хирургия.
Фотодинамична терапия.
15 000 лв.
CHEESE
Gigaalaser
Китай
Дължина на вълната:
810nm, 940nm или 980nm
Макс.изходна мощност:
7W/ 10W/ 10W
Кюретаж на пародонтален джоб.
Ендодонтска стерилизация.
Гингивектомия и гингивопластика.
Орална хирургия.
4 400 USD
CHEESE II
Gigaalaser
Китай
Дължина на вълната:
810nm или 980nm
Макс.изходна мощност:
7W/10W
Кюретаж на пародонтален джоб.
Ендодонтска стерилизация.
Гингивектомия и гингивопластика.
Орална хирургия.
 

3 800 USD
H1 Smart Dental Laser PIOON- Китай Две дължини на вълната: 980nm и 810nm (10W и 7W) Кюретаж на пародонтален джоб. Ендодонтска стерилизация. Гингивектомия и гингивопластика. Орална хирургия.
3 299 USD