Скорпион Диоден Лазер

Дентален Диоден Лазер Скорпион ДЛ 2W, 3W, 4W, 7W

Високоенергийният лазер Скорпион ДЛ е част от фамилията Скорпион, който заедно със своя предшественик терпевтичния апарат Скорпион ДО с нискоинтензивен лазер, йонофореза, ЕОД, апекс локатор и др., образуват комплекс покриващ основните терапевтични процедури в денталната практика.

Скорпион ДЛ осигурява лечение  без кръв и болка, с доказани впечатляващи резултати при:

 • лазерен кюретаж на пародонтални джобове;
 • за перфектна стерилизация на канала при ендодонтско лечение;
 • лазерна ретракция преди вземане на отпечатък (без конци и вазоконстриктори);
 • за микро орална хирургия в поливалентния кабинет –спиране на кръвотечение, премахване на прораснала гингива и освобождаване на зона за последващи манипулации, удължаване на клиничната коронка на зъба, френулотомия, разрези и дренаж на абсцеси, папилектомия, отделяне на фиброми и хиперплазни тъкани, разкриване на непробили или частично пробили зъби, разкриване на имплантанти, коагулация на лигавични заболявания и др.

Едновременно с разрезите се образува зона на коагулация, която обикновно служи като превръзка. Под коагулирания слой се формира слой от силно активирани клетки, които определят наблюдаваното бързо зарастване на разрезите. Заздравяването започва от силно активираните клетки от дъното на разреа към началото му, поради което раните зарастват без ръбци и без белези.

Скорпион ДЛ е:

 • с меки, ергономични, овални форми;
 • с осигурено устойчиво, легнало положение подходящо и за вграждане в подвижни работни места;
 • с гъвкава клавиатура подлежаща на дезинфекция, разположена под оптимален ъгъл за най-удобна работа.

Скорпион ДЛ е първият лазер в България снабден със свръх еластичен световод, подходящ за ендодонтска обработка и лазeрен кюретаж.

 • Изходна мощност в нeпрекъснат режим – 2W;3W;4W;7W.
 • Изходна мощност в импулсен режим (по поръчка)  – до 15W.

За допълнителна информация за начина на лечение на пародонтити, за ендодонтска обработка, гингивити, лигавични заболявания и др. www.lazerzavas.com

Описание

Уникалият високоенергиен Скорпион ДЛ се произвежда по индивидуална поръчка с безкомпромисно качество.

Изпълен с асоциативен модел на интерфейс, с асистиращ говор.

Дава възможност за директно управление, чрез бързи бутони, при:  CURETAGE, HEMOSTASIS, GINGIVECTOMY и SURGERY, и готови менюта за: Mucosal diseases, Endodontics, Toughing, Abscess, Circumcision, Contouring, Excision, Frenectomy, Implant exposure, Pulpotomies, Anesthesia, Hypersensitivity.

ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВИСОКОЕНЕРГИЙНИ ДИОДНИ ЛАЗЕРИ, ОПТИКА ЛАЗЕР ОСИГУРЯВА:

kurs kurs-1

 

 

 

 

 • Подробна инструкция;
 • Филмирани методики, с възможност за инсталиране на моблни телефони и таблети;
 • Подробен инструктаж и инженерна асистенция при първоначална работа с апарата;
 • Периодични срещи с демонстрации и обсъждания на лечебните процедури – тип „Практикум”;
 • Работа с лазер в кабинета на стоматолога, по регламент „Лазер на повикване”.

За повече информация: 0888 835 588