Дентален Диоден Лазер Орион ДЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория:

Описание

Орион ДЛ  осигурява лечение  без кръв и болка, с доказани впечатляващи резултати при:

  • лазерен кюретаж на пародонтални джобове;
  • за перфектна стерилизация на канала при ендодонтско лечение;
  • лазерна ретракция преди вземане на отпечатък (без конци и вазоконстриктори);
  • за микро орална хирургия в поливалентния кабинет – спиране на кръвотечение, премахване на прораснала гингива и освобождаване на зона за последващи манипулации, удължаване на клиничната коронка на зъба, френулотомия, разрези и дренаж на абсцеси, папилектомия, отделяне на фиброми и хиперплазни тъкани, разкриване на непробили или частично пробили зъби, разкриване на имплантанти, коагулация на лигавични заболявания и др.

Едновременно с разрезите се образува зона на коагулация, която обикновно служи като превръзка. Под коагулирания слой се формира слой от силно активирани клетки, които определят наблюдаваното бързо зарастване на разрезите. Заздравяването започва от силно активираните клетки от дъното на разреа към началото му, поради което раните зарастват без ръбци и без белези.

Орион ДЛ е:

  • с мека, ергономична, овална форма;
  • с осигурено устойчиво, легнало положение подходящо и за вграждане в подвижни работни места;
  • с гъвкава клавиатура подлежаща на дезинфекция, разположена под оптимален ъгъл за най-удобна работа.

В Орион ДЛ е въведена програма за фотодинамична терапия покриваща възможностите на най-новите, модерни и изключително скъпи специализирани апарати за избирателно премахване на бактерии без използване на антибиотици.

По допълнителна заявка към апарата може да се включи и оптично приспособление за лазерно избелване на зъби.

Орион ДЛ е от  първите лазери в България снабдени със свръх еластичен световод, подходящ за ендодонтска обработка и лазeрен кюретаж.

  • Изходна мощност в нeпрекъснат режим Орион ДЛ – 3W.
  • Изходна мощност в нeпрекъснат режим Орион ДЛ – 4W.

Уникалният високоенергиен диоден лазер Орион ДЛ се произвежда по индивидуална поръчка с безкомпромисно качество.

Изпълени са с  асоциативен модел на интерфейс, с асистиращ говор.

Дава възможност за директно управление, чрез бързи бутони, при:  CURETAGE, HEMOSTASIS, GINGIVECTOMY и SURGERY, и готови менюта за: Mucosal diseases, Endodontics, Toughing, Abscess, Circumcision, Contouring, Excision, Frenectomy, Implant exposure, Pulpotomies, Anesthesia, Hypersensitivity.

Фирма Оптика Лазер има удоволствието да ви съобщи, че излезе от печат Практико-приложно описание на процесите  свързани с работата на феноменалния инструмент  “диоден лазер”  при лечение на дентални заболявания. Материалът е събран в микроучебник от 40 страници, в които са разяснени тънкостите при прилагане на лазера, досега преподавани единствено в специализираните курсове.

Публикувани са основните параметри на лазерното лъчение, които трябва да се познават при използване на диодният лазер, подробно се обяснява принципа на взаимодействие на светлината с биологичен обект. Описани са специфичните техники и тънкости при провеждане на лазерен кюретаж на пародонтален джоб, стерилизация на ендодонт, термолазерна резекция и пластика, ретракция преди вземане на отпечатък, лечение на лигавични заболявания и др.

Описан е начинът на използване на диодния лазер при използването му като инструмент за фотодинамична терапия и като инструмент за лазерно избелване на зъби.

Материалът е плод на на 35 годишен опит, натрупан от съвместната работа на инженерите конструктори на тези апарати и водещи практикуващи лекари и преподаватели.

В цената на учебника е включено безплатно, индивидулно, практическо обучение на територията на фирма Оптика Лазер )

За повече информация: 0888 835 588