Несъмнено най-голям риск за лекуващия възниква по време на самия лечебен процес.

На фона на изключително ефективните медицински резултати тук ще се спрем само на някои от възможните рискове, които с помощта на съвременните диодни лазери могат да бъдат намалени или ограничени:

  1. Използването на лазер премахва основната опастност, риска от формиране на аерозоли, пренасящи вируси;
  2. Премахва се и риска от предизвиканото кървене по време на лечение и свързаните с него изисквания за изплакване, плюене и последващо заразяване на околната повърхност.  

Лазерът добре се вписва и в лечебния процес преди всички обработки свързани с използване на турбина, където е възможно докосване до гингивална тъкан и възникване на кървене  за да се предизвика предварителна хемостаза на върховете на кръвоносните съдове. Това отнема 20 -30 секунди, но и спестява много време от контакта с пациента;

  1. Силно се намалява риска от използване на много помощни средства и инструменти, които по време на работа се налага да се докосват, което отнема времето и вниманието на работещия;
  2. Силно е намален и риска от възникване на продължителен интензивен контакт между лекар и пациент, който от една страна увеличава риска от пробив в защитата на лекаря, а от друга – увеличеното време за контакт  и намалява вниманието срещу предпазване от инфекция. Обикновено времето за действителна медицинска интервенция с лазер е от порядъка от 20 – 30 секунди  до 1-2 минути.

Ние Ви желаем успешна и творческа работа в новите условия и по-малко рискове, за да се виждаме дълги години здрави и усмихнати.

Оптика Лазер

Тел.0888 835 588

www.opticalaser.eu

info@opticalaser.net