IV. СПЕЦИФИКА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛАЗЕР ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ЕНДОДОНТА.(+ ВИДЕО)

Лазерното лъчение, въведено в кореновия канал  предизвиква коагулация на остатъчната пулпа и унищожава микроорганизмите, без да травмира твърдите тъкани. При неколкократна обработка с лазер, придружена от междинни промивки се премахва размазания слой, премахват се евентуални пулпни остатъци, запечатват се входовете на латералните и дентиновите канали. Постига се висока степен на дезинфекция на канала с много висока вероятност за надеждно и предсказуемо лечение.

Начин на работа

Лазерната обработка на  коренов канал е допълнителен, мощен, дезинфекционен метод и се извършва задължително след класическата механична и химична ендодонтска обработка.

Избор на тип лазер

За финална  стерилизация на ендодонта могат да се използват различен тип лазери с различни характеристики – импулсни или с непрекъснат режим на работа. Дозирането на енергията при импулсни лазери е силно затруднено поради необходимостта от управляване на множество характеристики на лазера – дължина на вълната и свързаните с нея коефициенти на поглъщане на тъканите, пикова мощност на импулса, форма на импулса, продължителност на импулса, честота на повторение и др. Това прави невъзможно, особено ако преди лечението се наложи промяна в режима, да се определя средната мощност и съответно количеството енергия, което ще бъде въведено в ендодонта.

Процесът много по добре се дефинира и може технически да се дирижира при използване на  непрекъснато лъчение. Доказано добри резултати се получават при използване на диодни лазери с дължина на вълната от инфрачервения спектър и мощности от порядъка 0,7 – 0,8W.

Избор на световод

За лазерна стерилизация на ендодонта се използват различен вид световоди  в зависимост от лазерния източник. При импулсните лазери тип ербиев или някои импулсни  YAG –Nd  лазери, поради технически затруднения за въвеждане на светлината в гъвкави моновлакнести световоди, обикновено се работи със специализирани сапфирени (или друг материал) заострени връхчета. С тях  проникването на светлината през орифициумите към кореновите канали е трудно, особено ако каналите са закривени.

В последните години при част от YAG –Nd  лазери и всички диодни лазери се използват гъвкави моновлакнести световоди. В зависимост от материала от който са изработени те също се делят на две групи – кварцови и органично модифицирани „свръхеластични”. Кварцовите световоди се характеризират с висок процент на пропускане на светлина, но са относително крехки при огъване и в накой случаи създават предпоставка за пречупване, особено в закривени канали. Новите „свръхеластични” световоди са с добра проводимост на светлина и осигуряват висока гъвкавост, която силно намалява риска от пречупване.

Подготовка на върха (челото) на световода

При ендодонска обработка върха на световода задължително трябва да бъде „чист”. Около изхода на влакното не трябва да се наблюдава почерняване предизвикано от вероятна предхождаща манипулация. При недобре почистен връх част от свтлината се поглъща от изхода, той се загрява и може да предизвика карбонизация на микроучастъци в канала. В този случай обработката на канала трябва да се прекъсне, световодът да се извади, да се отчупи потъмнелият участък от световода и едва тогава да се продължи.

Какъв е биологичният ефект при стерилизацията с лазер.

Светлината от лазера излиза от върха на световода с ъгъл на разходимост 15 – 20 градуса. При обхождане на канала тя се абсорбира на дълбочина 0,3 – 0,4 мм основно от по меките наситени с кръв тъкани и нервни окончания на входовете на латерални и дентинови каначета, евентуално налична остатътъчна пулпа и размазания органичен слой. Погълнатата от тъканите светлинна енергия предизвиква повърхностна микрокоагулация, която след първата промивка се отстранява. Входовете на дентиновите каналчета  и  входовете на евентуални латерални канали се запечатват.

Каk се работи с Диоден лазер Орион:

Работи се с чист оптичен връх на световода.

Прилага се като допълнителна обработка към класическото ендодонтско лечение.

Мощност на лазера в непрекъснат режим – от 0,7W – 0,8W.

Измерва се работната дължина на кореновия канал. Въвежда се върхът на световода в кореновия канал. Изтегля се върхът на световода обратно с около 1mm.

Стартира се лазерното лъчение. С бавни въртеливи движения, за около 8 – 10 секунди, се изтегля световодът навън. Каналът се промива с хипохлорид. Процедурата по обработка, промиване и обработка се повторя неколкократно като на втория и третия преход може да се промива както отново с хипохлорид  така и с използваните и досега традиционно прилагани от лекуващия препарати.  След третия преход кореновият канал се промива, почиства и запълва по познатите начини.

За допълнителна информация:

Тел.0888 835 588;  02/822 11 05