Кариес детектор

лазерен кариес детектор2laser biostiom dental optica laser

Кариес детектор

468,00 лв.

Професионален кариес детектор

Описание на продукта:

Професионален кариес детектор използващ плътност на светлина от оптималният спектър на поглъщане на порфирините. Кариес детекторът осигурява локално, избирателно осветяване с концентрирана виолетова светлина само на изследваната зона.

При препариране на кавитет ясно дефинира границата между инфектирания и деминерализиран дентин.

Премахнати са условията за фонови засветки, което значително увеличава разделителната способност на зрителното възприятие. Получава  се ясно оформен червен светлинен поток от наличните флуоресциращите осветени порфирини. Оформя контрастна, непозната до сега, видима картина на разпространението на кариосогенни бактерии и  развитието на патогенните процеси. 

Кариес детекторът е изпълнен с:

  • световод за подвеждане и насочване на светлинния поток;
  • впечатляващ компактен размер: – диаметър 17 mm, дължина 110 mm;
  • метално изпълнение и управление с един бутон;
  • специални мерки за защита от кръстосани инфекции;
  • компактна зарядна станция;
  • батерии с мек магнитен куплунг.

Изпълнен с виолетов светлинен източник, предизвикващ флуоресценция на кариесогенните бактерии.

Бърза, точна и ясно различавана светлинна информация при:

  • откриване на остатъчни бактерии при отворени кавитети;
  • препариране на кавитети особено, когато лечението се разшири до зони близо до пулпата;
  • ефикасен метод за визуализиране на начален кариес и caries superficialis.

Изпълнява се по индивидуална поръчка.

Цена: 468 лв с ддс.

За повече информация: 02 822 11 05