Скорпион Диоден Лазер

Scorpion Diode Laserkurs-1kursIMG_20160225_133152IMG_20160209_120953imag0529imag05342014-01-21-09-45-14Untitled-1

Дентален Диоден Лазер Скорпион ДЛ 2W, 3W, 4W, 7W

Високоенергийният лазер Скорпион ДЛ е част от фамилията Скорпион, който заедно със своя предшественик терпевтичния апарат Скорпион ДО с нискоинтензивен лазер, йонофореза, ЕОД, апекс локатор и др., образуват комплекс покриващ основните терапевтични процедури в денталната практика.

Скорпион ДЛ е:

  • с меки, ергономични, овални форми;
  • с осигурено устойчиво, легнало положение подходящо и за вграждане в подвижни работни места;
  • с гъвкава клавиатура подлежаща на дезинфекция, разположена под оптимален ъгъл за най-удобна работа.

Скорпион ДЛ е първият лазер в България снабден със свръх еластичен световод, подходящ за ендодонтска обработка и лазeрен кюретаж.

  • Изходна мощност в нeпрекъснат режим – 2W;3W;4W;7W.
  • Изходна мощност в импулсен режим (по поръчка)  – до 15W.

Описание на продукта:

Уникалият високоенергиен Скорпион ДЛ се произвежда по индивидуална поръчка с безкомпромисно качество.

Осигурява лечение – без кръв и болка, с доказани впечатляващи резултати при: лазерни кюретажи, резекции, хемостази, анестезии.

Изпълен с асоциативен модел на интерфейс, с асистиращ говор.

Дава възможност за директно управление, чрез бързи бутони, при:  CURETAGE, HEMOSTASIS, GINGIVECTOMY и SURGERY, и готови менюта за: Mucosal diseases, Endodontics, Toughing, Abscess, Circumcision, Contouring, Excision, Frenectomy, Implant exposure, Pulpotomies, Anesthesia, Hypersensitivity.

ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВИСОКОЕНЕРГИЙНИ ДИОДНИ ЛАЗЕРИ, ОПТИКА ЛАЗЕР ОСИГУРЯВА:

kurs kurs-1

 

 

 

 

  • Подробна инструкция;
  • Филмирани методики, с възможност за инсталиране на моблни телефони и таблети;
  • Подробен инструктаж и инженерна асистенция при първоначална работа с апарата;
  • Периодични срещи с демонстрации и обсъждания на лечебните процедури – тип „Практикум”;
  • Работа с лазер в кабинета на стоматолога, по регламент „Лазер на повикване”.

За допълнителна информация за взаимодействието на лазера и биологична тъкан www.lazerzavas.com


За повече информация: 0888 835 588