V. КАК БЪРЗО И ЛЕСНО ДА СЕ НАУЧИМ ДА РАБОТИМ С ДИОДЕН ЛАЗЕР.

Диодният лазер е относително сложен за производство оптичен уред, но сравнително лесен за използване като медицински апарат. За лекарят, който използва такъв апарат той е само един източник на светлина, при който се регулира само силата на светене (мощността) на изхода на един тънък, гъвкав световод, удобен за подвеждане на светлината до зоната за обработка. Заради  уникалният, високоефективен и безопасен начин на въздействие  лечението с  този инструмент все повече се използва в денталната практика. За съжаление начина на работа с този инструмент все още не е достатъчно добре застъпено в учебните програми, поради което в някои дентални кабинети се пристъпва с боязън при използването му.

В този раздел на рубриката ще се опитаме да дадем представа за основните въздействия на светлината върху биологичен обект  и как  лесно и бързо се извършва обучението за работа при началното му въвеждане в денталната практика.

Какво е добре да знаем за въздействието на светлината върху биологичен обект преди започване на обучение и работа с диоден лазер?

1. Колко трудно се изгражда привичка за работа с фокусирана светлина?  Всъщност работата с лазер почти всички ние сме усвоили още като деца. Почти всеки от нас е използвал лупа за да фокусира слънчевото лъчение върху  сламки,  хартиики, клечици и др.  В този случаи сме използвали целия светлинен спектър  на прихванатото слънчево лъчение  и сме търсили на ръка мястото на фокуса, къдете се формира най-гляма плътност  на мощността.  

При използване на лазер процесът е същият с малки различия.  Диодният лазер формира  светлина в един цвят (монохроматичен) от близкита инфрачервена част от спектър. Тази светлина е генерирана така,  че да може да се фокусира и въвежда в специализирани оптични влакна,  като изходящото лъчение е с определен ъгъл на разходимост (разпространява се конусообразно, под определен ъгъл), като  изхода на световодът (челото на световода) се явява фокус (с най-висока плътност на мощността).

2. Как прониква светлината в биологична тъкан и защо с диоден лазер се получава отстраняване на тъкан без кръв и болка?При използване на лазер, процесът е същият с малки различия.  Диодният лазер формира  светлина в един цвят (монохроматичен) от близкита инфрачервена част от спектър. Тази светлина е генерирана така,  че да може да се фокусира и въвежда в специализирани оптични влакна,  като изходящото лъчение е с определен ъгъл на разходимост (разпространява се конусообразно, под определен ъгъл), като  изхода на световодът (челото на световода) се явява фокус (с най-висока плътност на мощността).

3. Защо обработката с лазер се свежда само до плъзгане на върха на световода по повърхността на тъканите подлежащи на отстраняване? Друга особеност при работа с лазер е неспецифичният работен орган.  Докато при традиционна работа на денталния лекар той е използвал режещите ръбове на борчета предизвикващи разкъсване на тъкани, скалпел върхът на който разрязва тъканта, абразивни инструменти, който с малките си връхчета с висока скорост отгребват и разкъсват тъкани тук се работи по коренно различен начин. Основният работещ инструмент е върхът (челото) на световода с дебелина 0,3 – 0,4 мм, който при разрези или пластика само се плъзга по тъканта, която подлежи на термична деструкция.  Степента на взаимодеиствие в този случай зависи само от скороста на движение на ръката на лекуващия и каква сила (мощност) на светене е зададена на апарата.

4. Какво се случва с клетките под и около травмираният слой?

Когато използваме лазер  и целта е да постигнем ефект на срез  или  отстраняване на тъкан чез дехидратизация и свиване на клетки, светлината автоматично осигурява няколко допълнителни ефекта, които имат влияние върху успеха на на лечението:

– с  тази светлина на един преход може да се извърши деструкция на тъкан на дълбочина най-много 0,3 – 0,4 мм. Това гарнтира липса на неумишлени грешки при работа;

– зоната на микрообработка е стерилна, поради термичния характер на деструкцията;

– около мястото на среза или пластиката винаги се образува микрослой от коагулирана тъкан, който служи за превръзка;

– под зоната за деструкция винаги се образува нетравмиран,  силно светлинно стимулиран слой от тъкани, които способстват за бърза регенерация на тъканите в посока от дъното навън без образуване на цикатрикси.

Как се извършва първоначалното обучение в Оптика Лазер?

В условията на обявената пандемична криза и въз основа на натрупания дългогодишен опит, Оптика Лазер възприе следния ефективен начин на двучасово обучение при инсталиране на новите апарати. (Едно добро предварително условие е лекарят да е придобил предварителните познания описани в горния раздел).

1. Първи час. Усвояване и  монтиране на апарата. Работа с 16 бр.  готови програми на различните заболявания.  Обяснява се кои програми са препоръчителни за използване и при кои се допуска интуитивни промени.  Обработка на върха на световода  за постигане на чист или активиран връх.  Практическо проиграване на влиянията върху обработката на коефициентите на поглъщане на тъканите, формираната големина на светлинното петно, влиянието и взаимната зависимост на резултата от  силата на светене на лазерния източник и скоростта на движение на ръката.

2. Втори час. Един час тренировка върху биологичен материал на начините за постигане на срезове, техника (прилагана в ЕС) на обхождане на джоб при кюретаж, движения на ръката при стерилизация на едодонт, техика при термолазерна пластика и др.

Допълнителни консултации и обмяна на опит.

Оптика Лазер, като производител е натрупала богат опит при експлоатация на лазерни  медицински апарати и е в състояние при необходимост да препоръча  за допълнителни консултации специалисти от страната с дългогодишен опит включително:

1.Преподаватели от Факултет по дентална медицина;

2. Практикуващ от дълги години лекар по дентална медицина със сертификати от Европейската лазерна асоциация, Италианското лазерно сдружение”LAMBDA” и Американската асоциация по лазерна медицина.

3. Опитни практикуващи лекари с натрупан опит за използване на диоден лазер за фотодинамична терапия, за лазерно избелване или други специфични приложения.

За повече информация от Рубрика: Тънкости в лазерната стоматология.

www.opticalaser.eu   – раздел  ”Публикации”

info@opticalaser.net

тел. 0888 835 588  или  02/822 11 05

info@opticalaser.net

тел. 0888 835 588  или  02/822 11 05